تجهیزات ازمایشگاهیrss

جدیدimenology-vidas
توضیحاتتست های هورمونی، عفونی و ایمنی
جدید2349_picture_thum
توضیحاتدستگاه الکترولیت آنالایزر prolyte
جدیدxv
توضیحاتاقلام وارداتی زیر از کمپانی CITOTEST
photo_2017-05-20_12-55-41
توضیحاتفروش دستگاه واتر اکتیویته Rotronic
3ad36c9d322f3790f1d7551761c78e12
توضیحاتتجهیز کامل آزمایشگاه تولید ماکارونی
26 - Chemistry Lab
توضیحاتتجهیز کامل آزمایشگاه تولید ساندویچ سرد